תהליך טיפול רגשי לילדים אינו שלם ללא הדרכה הורית שוטפת. ההדרכה ההורית משולבת יחד עם תהליך הטיפול הפסיכולוגי בילדם, והיא מאפשרת הכוונה וייעוץ מצד המטפלת הרגשית בכדי לסייע להם לזהות את הנקודות שייתכן שדורשות התערבות ושינוי התנהגותי מצידם. על אף העובדה המוסכמת כי ההורים הם המכירים באופן מיטבי את ילדם, הרי שבמסגרת ההדרכה ההורית מוענקת להם זווית ראיה נוספת לגבי תפיסתם, התנהגותם והתנהגות ילדם, והם רוכשים כלים, אסטרטגיות ומיומנויות שמאפשרות להם להתמודד טוב יותר עם הקשיים שהם חווים מול ילדם. יישום הנקודות המועלות במסגרת תהליך ההדרכה ההורית באופן עקבי ושוטף מזרז ומייעל את תהליך הטיפול בילד, שעובר בעצמו תהליך אישי מול המטפלת הרגשית.